Skip to main content

Tin tức sự kiện

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 3 CẤP TIẾP XÚC CỬ TRI Ở XÃ VỌNG THÊ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 3 CẤP TIẾP XÚC CỬ TRI Ở  XÃ VỌNG THÊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VỌNG THÊ TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 11 KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VỌNG THÊ TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 11 KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021 - 2026

HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN ẤP TÂN HIỆP XÃ VỌNG THÊ NHIỆM KỲ 2024 - 2026

Ngày 20/12/2023, Ban công tác Mặt trận ấp Tân Hiệp xã Vọng Thê tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận ấp nh

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TẬP THỂ, CÁ NHÂN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ VỌNG THÊ NĂM 2023

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TẬP THỂ, CÁ NHÂN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢ

Nông nghiệp - Nông thôn

Sản phẩm địa phương

  • Ông Lê Quốc Thắng
    (Chủ tịch UBND xã Vọng Thê)

    0987.006.880
  • Bà Trần Thị Mỹ Hoa
    (Công chức Văn phòng - Thống kê)

    0349.518.794